07 Brandwerend Schuim

Brandwerend Schuim

 • Vormvast
 • Uitstekende thermische en geluidsisolatie
 • Brandklasse B2 (DIN 4102)

TOEPASSINGEN

Door zijn sterk vullend vermogen en dichte celstructuur is dit isolatieschuim uiterst geschikt voor een brandwerende energie-, tocht- en geluidsisolatie. Voor het isoleren langs deuren en vensters. Voor het dichten van o.a. gaten, voegen, scheuren, holle ruimtes en muurverbindingen. Voor het isoleren van buizen, pijpen en electrische leidingen.

EIGENSCHAPPEN

 • Brandwerend klasse B2 (DIN 4102)
 • Isoleert tegen koude, warmte, tocht en geluid.
 • Vangt spanningen en bewegingen op tussen muur en raamkozijnen.
 • Hecht op alle materialen behalve op o.a. polyethyleen, EDPM, siliconen, oliën of vetten en Teflon.
 • Bij blootstelling aan UV-stralen, voorkom verkleuring door het uitgehard schuim te overschilderen.
 • Het uitgeharde schuim heeft een dichte cellenstructuur.
 • Schimmel-, water-, en verouderingsbestendig en bestand tegen temperatuurschommelingen.
 • Na uitharding is het isolatieschuim mechanisch bewerkbaar, overschilderbaar, beplakbaar en bepleisterbaar.
 • Ozonvriendelijk drijfgas.

TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling: 1-component polyurethaan schuim
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C
Optimale werktemperatuur: +15°C tot +20°C
Kleefvrij na: 8 - 12 minuten
Snijdbaar na: 60 minuten
Volledige uithardingstijd: ca. 2 uur (voor 20 mm aanbrengdikte)
Isolatiewaarde (DIN 52612): 0,035 W/mK
Rendement: tot 45L schuim

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Droge oppervlaktes licht bevochtigen met bv. een verstuiver of plantenspuit. Vóór verwerking de aangrenzende vlakken met PE-folie afschermen.
Zorg voor voldoende verluchting en ventilatie tijdens de verwerking en uitharding. Handschoenen dragen. Niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Verwerking:
Bus goed schudden gedurende min. 30 seconden. Slang op het ventiel schroeven.
Tijdens het uitspuiten: de bus onderste boven houden of omgekeerd houden of “op z’n kop houden”.
Holle ruimtes slechts voor de helft vullen omdat het isolatieschuim verder uitzet. Voor maximaal rendement: het verse schuim in verschillende lagen aanbrengen en deze tussenin licht bevochtigen met een plantenspuit.
Het uitgehard schuim kan, na uitharding, gesneden, gezaagd, geschuurd, bepleisterd of geschilderd worden.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met white-spirit of aceton.
Uitgeharde vlekken kunnen verwijderd worden met Rubson Verwijderaar voor uitgehard Isolatieschuim.

GEREEDSCHAP

Handschoenen, afschermfolie

VERPAKKING

Bussen van 750 ml inhoud

KLEUR

Geel

HOUDBAARHEID

De spuitbus steeds rechtopstaand, in een koele en droge ruimte, vorstvrij en afgeschermd van zonlicht bewaren. Gedurende ong. 12 maanden houdbaar.

TIP

 • Onderkoelde bussen (< 5°C) eerst acclimatiseren tot 15 à 20°C, voor gebruik.
 • Spaarzaam doseren, rekening houdend met volumevergroting.
 • Voor maximaal rendement het verse schuim in lagen aanbrengen en tussendoor licht bevochtigen
 • Bij gebruik buiten, uitgehard schuim overschilderen met acrylaatverf

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.
Elk contact met ogen en huid vermijden, draag beschermende kledij, handschoenen en bescherming voor de ogen.
Enkel gebruiken in voldoende geventileerde ruimten (bevat brandbaar drijfgas), verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet in de richting van vlam of gloeiende voorwerpen spuiten, niet roken.
Bij transport in de wagen: bus rechtopstaand, in een doek gewikkeld, in de kofferruimte vastzetten.
In geen geval op de achterbank.
ok na gebruik niet doorboren of verbranden.