06 verwijderaar Isolatieschuim

Verwijderaar Isolatieschuim

  • Verwijdert uitgehard PU-schuim
  • Voor zowel 1- als 2- component schuim

TOEPASSINGEN

Makkelijk en snel verwijderen van vlekken of resten van uitgehard isolatieschuim op harde en niet poreuze oppervlakken zoals o.a. op raam- en deurkozijnen, vloeren.

EIGENSCHAPPEN

  • Hecht op zowel horizontale en vertikale oppervlakken
  • Geschikt voor zowel 1- als 2- component PU-schuimen
  • Niet geschikt om PU-schuim van de huid te verwijderen.
  • Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.

TECHNISCHE KENMERKEN

Fysische toestand: pastavormig

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
Doe bij voorkeur vooraf een test op een niet zichtbare plaats, om beschadiging van de ondergrond door het gebruik van Rubson Verwijderaar voor uitgehard Isolatieschuim te vermijden.

Verwerking:
Pas het product enkel toe op uitgehard PU-schuim.
Smeer het product met een spatel uit op de resten uitgehard PU-schuim en druk goed aan.
Gedurende 1 uur laten inwerken. Het uitgehard PU-schuim lost op.
Verwijder na 1 uur het product en het “opgelost” PU-schuim met een doek.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met overvloedig water en een doek.

VERBRUIK

Afhankelijk van de toepassing

GEREEDSCHAP

Spatel en doek

VERPAKKING

Tube 80 ml

HOUDBAARHEID

12 maanden ingeval van bewaring bij kamertemperatuur.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Draag beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril.
Vermijd contact van het product met huid en ogen. Damp niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.