07 roofing Kleefstof

Roofing Kleefstof

 • Brandvrij kleven van roofing
 • Hechtlaag voor leislag

Halfvloeibare koudlijm, met vezels verstevigd, voor het kleven van roofing, eveneens bruikbaar als hechtlaag voor o.a. leislag, zand, …

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt als koude kleefstof voor het kleven van bitumineuze dakrollen (roofing) over een bestaande dakbedekking of een andere ondergrond zoals bv. hout, zink, beton ... Voor het kleven van asfalten dakpannen (shingles). Eveneens bruikbaar als hechtlaag voor o.a. leislag, grint, zand ... op bestaande bitumineuze dakdichtingen. Deze lijmlaag vormt eveneens een waterdichte tussenlaag die de dakdichting verhoogt en die bij renovatie het oude bitumineuze membraan regenereert.

EIGENSCHAPPEN

 • Gebruiksklaar.
 • Kan op de meeste materialen aangebracht worden.
 • Laat een snelle verlijming toe.
 • De lijm wordt koud verwerkt, waardoor brandgevaar uitgesloten is.
 • Mogelijkheid tot correctie van gelijmde delen.
 • Niet gevoelig voor vorst.

TECHNISCHE KENMERKEN

Soortelijk gewicht (bij +25°C):1,15
Droogtijd:ong. 24 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
Op een gezonde, nette, droge, ontvette en stofvrije ondergrond aanbrengen. Verwijder vooraf alle losliggende materialen (b.v. talk, zand, mica, ...). Aanwezig mos verwijderen met Rubson Anti-Mos en naspoelen. Rubson Roofing Kleefstof is klaar voor gebruik, NIET verdunnen en goed oproeren voor het uitstrijken.

Verwerking:

 1. Verlijmen van dakrollen :
  • Op beton: voorbehandelen met een voorstrijklaag van Rubson Roofing Kleefstof verdund met 20% white-spirit.
  • Barsten of scheuren in roofing vooraf herstellen met Rubson Rubber Dak Pasta en Rubson Glass Cloth.
  • Blazen kruisvormig opensnijden, openen, laten drogen en kleven met Rubson Rubber Dak Pasta.
  • De lijm aanbrengen, de dakrol ontrollen in de lijm en aandrukken
  • De overlappingen tussen verschillende dakrollen kleven met Rubson Rubber Dak Pasta en goed aandrukken door erover te lopen. Rubson Rubber Dak Pasta moet van onderuit de roofing komen zodat het een waterdichte afsluiting vormt aan de naad. Het is aangeraden de overlappingen gedurende 24 uur te verzwaren met bv. zandzakken.
 2. Hechtlaag
  • Eén laag Rubson Roofing kleefstof aanbrengen.
  • Over deze verse laag, leislag of droog zand,... strooien om een korrelig oppervlak te verkrijgen. De bekomen korrelige laag kan gebruikt worden als beschermingslaag voor de onderliggende roofing-laag.
Reiniging het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met white-spirit.

VERBRUIK

In 1 enkele laag: +/- 1 l per m²

GEREEDSCHAP

Kwast, trekker, getande kam.

VERPAKKING

 • Emmer van 4,34 liter

KLEUR

Zwart

HOUDBAARHEID

In de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, minstens 1 jaar op een koele plaats.

TIP

Bij koud weer: Rubson Roofing Kleefstof minstens 24 uur opslaan in een verwarmde ruimte voor de verwerking.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Bevat ontvlambare oplosmiddelen: niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.