02 elk Weer

Elk Weer

 • Herstelling en renovatie van platte daken en goten
 • Bruikbaar op droge en/of natte ondergrond
 • Waterdicht, beschermend en corrosiewerend

Dikke, vloeibare rubbercoating voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van platte daken (in o.a. roofing, beton), goten en funderingen. Zowel natte als droge ondergronden. Gegarandeerd zonder bitumen of teer.

TOEPASSINGEN

Waterdichtheid of bescherming voor o.a. : Ingegraven muren, vlakstenen en steunplaten van funderingen, platte daken, zink, staalplaten, vezelcement, gewelven, sheds, terrassen, steen, cement en beton (nieuwe of oude), vernieuwing van de multilaag, bitumen produkten, asfalt, verscheidene afvoeren (dakgoten, enz...), onderwerk van de carrosserie van voertuigen. NIET geschikt voor synthetische ondergronden zoals bv. PVC, polyester,dakfolie (zoals EPDM,...),...

EIGENSCHAPPEN

 • Overbrugt scheurtjes van minder dan 0.8 mm
 • Waterdicht
 • Soepel, blijvend elastisch, goed bestand tegen veroudering
 • Bestand tegen temperaturen van -25°C tot +80°C
 • Gevoelig voor sommige zuren, geconcentreerde basen en oplosmiddelen
 • Tast bepaalde kunststoffen aan (o.a. piepschuim, PVC)

TECHNISCHE KENMERKEN

 • Soortelijk gewicht 1,2.
 • Droogtijd in de open lucht 24 uur, in gesloten ruimten minimum 4 dagen
  in gesloten ruimten min. 4 dagen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
De ondergrond dient gezond, proper, droog en stofvrij te zijn. Bij cement- of betonondergronden (alkalische ondergronden) eerst behandelen met een oplossing van 1 deel zoutzuur op 10 delen schoon water. Nadien spoelen met proper water. Ontmossen met Rubson Anti-Mos. Barsten groter dan 0.8mm afdichten met Rubson Rubber Dak Pasta. Bij de herstelling van blazen en grote scheuren: Rubson Glass Cloth aanbrengen tussen 2 gul aangebrachte lagen Rubson Rubber Dak Pasta. Metalen ondergronden dienen eerst ontvet en nadien opgeschuurd te worden.

Verwerking:
Aanbrengen in 1 enkele laag. Het product goed oproeren voor gebruik en niet verdunnen. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C. Het product blijft kleverig en is niet beloopbaar. Opdat het beloopbaar zou zijn, kan in de laatste nog natte laag leislag gestrooid worden. Voor een verbeterde weerstand tegen de inwerking van UV-stralen kan Rubson Liquid Alu aangebracht worden.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met white-spirit.

VERBRUIK

Op metaal 0,8 liter/m² in 1 laag
Op cement 1 liter/m² in 1 laag

! Buitenzijde van de funderingen of buitenzijde van een ingegraven muur: 3 lagen aanbrengen met een verbruik van 0,5 liter/m²/laag !

VERBRUIK

Borstel, kwast, wollen roller.

VERPAKKINGEN

 • Bus van 0,750 liter
 • Emmer van 5 liter
 • Emmer van 10 liter
 • Emmer van 20 liter

KLEUR

Zwart

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in een ongeopende oorspronkelijke verpakking.

TIP

Bij het gebruik van Rubson Elk Weer op een plat dak is het ten stelligste aanbevolen te zorgen voor een goede afwatering. Concreet betekent dit: een vlakke, zacht hellende ondergrond.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Bevat ontvlambare oplosmiddelen: niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Bij gebruik in gesloten ruimte: ventileren of een ademhalingsmasker dragen. De dampen zijn giftig.

Informatie voor het gebruik op de buitenzijde van een fundering
De ondergrond moet zuiver, stof-& vetvrij, droog of vochtig zijn. Voegen, barsten, enz. opvullen met Rubson Super-Dicht. Rubson “Elk Weer” aanbrengen met een borstel of rol. Totaal verbruik noodzakelijk om een goed resultaat te garanderen: 1,5 liter / m² in 3 lagen (dwz 0,5 liter / m² / laag). De voorgaande laag dient droog te zijn vooraleer een volgende laag wordt aangebracht. Tenslotte laten drogen tot de aangebrachte coating volledig droog is. Op dat ogenblik is het product chemisch neutraal. !!! Verse beton: vooraf behandelen met een zure oplossing (4 delen water + 1 deel zoutzuur) en grondig naspoelen.

Informatie voor het gebruik in gesloten ruimten
Vertrekken maximaal ventileren. Het materiaal vooraf nakijken, niet beveiligde zaklampen uitschakelen. Vrijgekomen verdampingsgassen, die vaak laag boven de grond blijven hangen, verdrijven. Een ademhalingsmasker met toevoer van lucht van buitenuit gebruiken.Een veiligheidsbril dragen. Tijdens de werkzaamheden dient er regelmatig controle te zijn door een bijkomend persoon, dit om de veiligheid van de uitvoerder te garanderen. Deze producten bevatten vluchtige oplosmiddelen. In gesloten ruimten zijn deze dampen giftig en licht ontvlambaar.