01 liquid Rubber

Liquid Rubber

 • Herstelling en renovatie van platte daken en goten
 • Op droge ondergronden
 • Waterdicht, beschermend en corrosiewerend

Dikke, vloeibare rubbercoating voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van droge platte daken (in o.a. roofing, beton), goten en funderingen. Gegarandeerd zonder bitumen of teer.

TOEPASSINGEN

Waterdicht maken of beschermen van o.a. : platte daken, ingegraven muren, funderingen, zink, staalplaten, vezelcement, gewelven, sheds, terrassen, steen, cement en beton (nieuwe of oude), afvoeren (dakgoten, enz...),roofing, onderwerk van de carrosserie van voertuigen. Ook bruikbaar op een vroegere behandeling met Rubson Liquid Rubber of Rubson Elk Weer. NIET geschikt voor synthetische ondergronden zoals bv. PVC, polyester, dakfolie zoals EPDM, ….

EIGENSCHAPPEN

 • Waterdicht
 • Soepel, blijvend elastisch, goed bestand tegen veroudering
 • Bestand tegen temperaturen van -25°C tot +80°C
 • Gevoelig voor sommige zuren, geconcentreerde basen, en oplosmiddelen
 • Tast bepaalde kunststoffen (o.a. piepschuim, PVC) aan

TECHNISCHE KENMERKEN

 • Soortelijk gewicht 1,2.
 • Droogtijd in de open lucht 24 uur, in gesloten ruimten minimum 4 dagen

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
De ondergrond dient gezond, proper, droog en stofvrij te zijn. Bij cement- of betonondergronden (alkalische ondergronden) eerst behandelen met een oplossing van 1 deel zoutzuur op 10 delen schoon water. Nadien spoelen met proper water. Ontmossen met Rubson Anti-Mos. Barsten groter dan 0.8mm afdichten met Rubson Rubber Dak Pasta. Bij de herstelling van blazen en grote scheuren: Rubson Glass Cloth aanbrengen tussen 2 gul aangebrachte lagen Rubson Rubber Dak Pasta. Metalen ondergronden dienen eerst ontvet en nadien opgeschuurd te worden.

Verwerking:
Aanbrengen in 2 kruiselingse lagen met een tussentijd van minimum 24 uur. Het product goed oproeren voor gebruik en niet verdunnen. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C. Het product blijft kleverig en is niet beloopbaar. Opdat het beloopbaar zou zijn, kan in de laatste nog natte laag leislag gestrooid worden. Voor een verbeterde weerstand tegen de inwerking van UV-stralen kan Rubson Liquid Alu aangebracht worden.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met white-spirit.

VERBRUIK

 • Bescherming 0,700 liter/m² in 2 lagen
 • Waterdichtheid 1 liter/m² in 2 lagen
 • Funderingen 1,5 liter/m²in 3 lagen

Aanbrengen in kruiselingse lagen met een tussentijd van 24 uur.

GEREEDSCHAP

Penseel, kwast, wollen rol

VERPAKKINGEN

 • Bus van 0,750 liter
 • Emmer van 5 liter
 • Emmer van 10 liter
 • Emmer van 20 liter

KLEUR

Zwart en grijs

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in een ongeopende oorspronkelijke verpakking.

TIP

Bij het gebruik van Rubson Liquid Rubber op een plat dak is het ten stelligste aanbevolen te zorgen voor een goede afwatering. Concreet betekent dit: een vlakke, zacht hellende ondergrond.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Bevat ontvlambare oplosmiddelen: niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Bij gebruik in een gesloten ruimte: verluchten of ademhalingsmasker dragen, de dampen zijn giftig.

Informatie voor het gebruik op de buitenzijde van een fundering
De ondergrond moet zuiver, stof- & vetvrij en droog zijn. Voegen, barsten, ... opvullen met Rubson Super-Dicht. Rubson “Liquid Rubber” aanbrengen met borstel of rol. Totaal verbruik (noodzakelijk om de waterdichtheid te garanderen): 1.5 liter / m² in 3 lagen (dwz. 0.5 liter / m² / laag). De voorgaande laag dient droog te zijn vooraleer een volgende laag aan te brengen. Tenslotte laten drogen tot de aangebrachte coating volledig droog is. Op dat ogenblik is het product chemisch neutraal. !!!Verse beton: vooraf behandelen met een zure oplossing (4 delen water + 1 deel zoutzuur) en grondig naspoelen.

Informatie voor het gebruik in gesloten ruimten
Vertrekken maximaal ventileren. Het materiaal vooraf bekijken, niet beveiligde zaklampen uitschakelen. Vrijgekomen verdampingsgassen, die vaak laag boven de grond blijven hangen, verdrijven. Een ademhalingsmasker met toevoer van lucht van buitenuit gebruiken.Een veiligheidsbril dragen. Tijdens de werken dient er regelmatig controle te zijn door een bijkomend persoon, dit om de veiligheid van de uitvoerder te garanderen. Dit product bevat vluchtige solventen. Deze dampen zijn giftig (masker dragen in gesloten ruimten) en licht ontvlambaar.